Overige menbitten

Men01

In deze categorie vallen de volgende menbitten:

B-stang/Postkandare/Postbit/Vlinderbit: Kenmerkend voor dit bit is de B-vormige schaar, die door de ronde vorm een vaak wat mildere inwerking heeft. Hij bestaat in diverse uitvoeringen en wordt onterecht nog wel eens ‘bokkebit’ genoemd. De werking van de B-stang is milder dan de liverpool vanwege de rondere vorm van de scharen. Het bit wordt vaak gebruikt tijdens het beleren en/of bij paarden met een gevoelige mond of bij landaanspanningen.

Bokkebit/Utrechtse stang/Frans kikkerbit/Kikkertje/Boerenstang: Dit bit lijkt op de B-stang met het verschil dat de scharen vast zijn. Hij wordt nog vaak ingezet bij authentieke aanspanningen.

Fries Tuigstang of roosjesbit: Zoals de andere menbitten, werkt ook dit bit met hefboomwerking. Hoewel men tegenwoordig zegt dat de hefboomwerking hiervan niet is in te stellen, werden de leidsels vroeger wel vastgemaakt aan de bril/schuimgat, toen reed men namelijk met witte koordleidsels en een musketon. Het bit heeft zijn naam te danken aan de vorm van bril. Hij wordt overigens vaak gebruikt bij paarden in tweespan, omdat dit bit geen scharen heeft dat de paarden beet zouden kunnen pakken.

Hieronder zie je voorbeelden van de overige menbitten, uiteraard zijn er nog veel meer (waar ik nog geen beeldmateriaal van heb).